Hồ sơ đã công bố

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Người thực hiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế:

Họ và tên: TRẦN THỊ THU TRƯỜNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 131154534   ngày cấp: 19/03/2018   nơi cấp: C.A Phú Thọ

Địa chỉ: Xã Trưng Vương,Việt Trì, Phú Thọ, Xã Trưng Vương, Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại di động: 0983343438    Email: hoangtranghtht@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ chuyên khoa 1

2. Phạm vi tư vấn:

STTNội dung tư vấnNhóm trang thiết bị y tế thực hiện tư vấn
1Tư vấn lập danh mục trang thiết bị y tếTest xét nghiệm nhanh Covid (Kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2)
2Tư vấn xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế Các trang thiết bị B,C,D khác

Công bố cơ sở đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế theo quy định..

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)