Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC THANH TOÀN

---------------------------

Số 216 HÙNG VƯƠNG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thừa Thiên Huế , ngày 19 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thừa Thiên Huế

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC THANH TOÀN

Mã số thuế: 3301358281

Địa chỉ: 216 Hùng Vương, Phường An Cựu, Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đào Thị Cẩm Minh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 046183000972   ngày cấp: 26/03/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát

Điện thoại cố định: 0909383275   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Đào Thị Cẩm Minh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 046183000972   ngày cấp: 26/03/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Tống Nhật Nga

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 046180007771   ngày cấp: 26/06/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test thiết bị xét nghiệm nhanh Covid - 19

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Thừa Thiên Huế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)