Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH AT

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Phú Thọ , ngày 20 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Phú Thọ

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH AT

Mã số thuế: 8074991374

Địa chỉ: Số 132- Đường Hai Bà Trưng, Phường Thọ Sơn, Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Thị Hồng Nhung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024186008064   ngày cấp: 10/08/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát QLXH về TTXH

Điện thoại cố định: 0867665199   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Trần Thị Hồng Nhung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024186008064   ngày cấp: 10/08/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Mai Hà Liên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 040183008188   ngày cấp: 25/04/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Thiết bị test kháng nguyên, test nhanh Covid 19
2Bơm kim tiêm, kim luồn tĩnh mạch các loại
3Bộ dây truyền dịch các loại
4Thiết bị chẩn đoán in vitro
5Vật tư y tế tiêu hao
6Trang thiết bị B,C,D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Phú Thọ nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)