Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC 37

---------------------------

Số 01-2022

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 20 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC 37

Mã số thuế: 27A8026911

Địa chỉ: Số 123, Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, TP Vinh, Phường Hưng Dũng, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hoàng Thị Thúy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186972025   ngày cấp: 24/11/2016   nơi cấp: CÔNG AN NGHỆ AN

Điện thoại cố định: 0948068456   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thị Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186511293   ngày cấp: 13/01/2005   nơi cấp: CA Tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Hoàng Thị Thúy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186972025   ngày cấp: 24/11/2016   nơi cấp: CA Tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test Covid_19
2Nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại
3Băng y tế cá nhân
4Các trang thiết bị y tế được sử dụng để đo đường huyết cá nhân: máy đo đường huyết, bút lấy máu, que thử, kim lấy máu, dung dịch chuẩn, dung dịch chứng
5Máy đo huyết áp cá nhân
6Nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Nghệ An nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)