Hồ sơ đã công bố

QUẦY THUỐC PHƯƠNG ĐAN

---------------------------

Số 01/QTPĐ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Quảng Bình , ngày 21 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Quảng Bình

1. Tên cơ sở: QUẦY THUỐC PHƯƠNG ĐAN

Mã số thuế: 8003825123

Địa chỉ: Tiểu khu II, Thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Hồng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 194339891   ngày cấp: 31/10/2012   nơi cấp: Công an tỉnh QB

Điện thoại cố định: 0981218981   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Hồng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 194339891   ngày cấp: 31/10/2012   nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các kit, test xét nghiệm chẩn đoán nhanh COVID-19
2Các loại trang thiết bị tự chẩn đoán invitro khác
3Các trang thiết bị thuộc loại B,C,D khác phù hợp với kho bảo quản và phương tiện vận chuyển của cơ sở

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Quảng Bình nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)