Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG

---------------------------

Số 07/2022/CV-KT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 21 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG

Mã số thuế: 0303340051

Địa chỉ: Số 17, Đường số 4, KDC Gia Hòa, Ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG - Số 17, Đường số 4, KDC Gia Hòa, Ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Mỹ Quan

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020885203   ngày cấp: 01/10/2007   nơi cấp: Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 37612606   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Đỗ Trung Hậu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079085020813   ngày cấp: 07/04/2021   nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH

Trình độ chuyên môn: Sinh học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1AccuPid HBV Quantification Kit
2AccuRive sDNA Prep Kit
3GF-1 Viral Nucleic Acid Extraction Kit
4AccuPid HCV Quantification Kit
5AccuLite Reverse Transcription Kit A
6AccuPid HCV Genotyping Kit
7AccuSeq HCV Genotype Sequencing Kit
8AccuLite DNA Electrophoresis Kit 2
9AccuRive ProcSample Kit
10AccuPid HPV-HR Genotyping Kit (16,18)
11AccuPid HPV-LR Genotyping Kit (6,11)
12AccuPid HPV Genotyping Kit
13AccuPid C. trachomatis & N. gonorrhoeae Detection Kit
14AccuRive TB ProcSample Kit
15AccuPid M. tuberculosis Detection Kit
16AccuRive HP ProcSample Kit
17AccuPid H. pylori Detection Kit
18AccuLite H. pylori Genotyping Kit
19AccuLite DNA Electrophoresis Kit 5
20AccuPid H. pylori Genotyping Kit
21AccuPid Dengue Detection Kit
22AccuPid Beta-Thalassemia Genotyping Kit
23AccuPid CMV Quantification Kit
24AccuPid GBS Detection Kit
25FavorPrep™ Blood / Cultured Cell Genomic DNA Extraction Mini Kit (Proteinase K provided and wide application)
26AccuLite Alpha-Thalassemia Genotyping Kit
27AccuLite DNA Electrophoresis Kit 0.8
28Accupid Pneumonia 3 Detection Kit
29Accupid Bordetella 3 Detection Kit
30AccuPid STI12 Detection Kit
31DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-CoV) Detection Kit
32YouSeq® SARS-CoV-2 Multiplex qRT-PCR Kit
33AccuRive pDNA Prep Kit
34AccuRive pRNA Prep Kit
35TANBead HBV Auto Plate (96)
36TANBead HBV Auto Tube (96)
37TANBead OptiPure Viral Auto Tube
38TANBead OptiPure Viral Auto Plate
39AccuElis Fasciola spp. Detection Kit
40AccuElis Gnathostoma spinigerum Detection Kit
41Các trang thiết bị, hóa chất y tế loại B, C, D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)