Hồ sơ đã công bố

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI HUYỆN QUẢNG NINH

---------------------------

Số 01/TTBYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Quảng Bình , ngày 22 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Quảng Bình

1. Tên cơ sở: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI HUYỆN QUẢNG NINH

Mã số thuế: 3100137028-160

Địa chỉ: TK3, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Thị Nhung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 194006067   ngày cấp: 26/12/2012   nơi cấp: Công an Quảng Bình

Điện thoại cố định: 0947773298   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Lê Thị Nhung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 194006067   ngày cấp: 26/12/2012   nơi cấp: Công an Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

(2) Họ và tên: Trần Thị Lệ Ngoan

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 194128472   ngày cấp: 03/04/2015   nơi cấp: Công an Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(3) Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 044188000326   ngày cấp: 18/10/2016   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Kế toán - Kiểm toán

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế tiêu hao; máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế; phương tiện phòng hộ.
2Trang thiết bị chẩn đoán invitro.
3Các loại test thử nhanh, sinh phẩm y tế.

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Quảng Bình nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)