Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC LƯƠNG HÀ

---------------------------

Số 01/NTLH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 22 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC LƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 8675755967

Địa chỉ: Số 309 Đường Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hà Duyên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 188021581   ngày cấp: 15/06/2020   nơi cấp: CA Nghệ An

Điện thoại cố định: 0915828877   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thị Hà Duyên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 188021581   ngày cấp: 15/06/2020   nơi cấp: CA Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Lương Nguyên Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186441443   ngày cấp: 09/10/2017   nơi cấp: CA Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bơm kim tiêm các loại
2Bông băng cồn gạc các loại
3Test kháng nguyên SARS COV-2
4Máy khí dung
5Máy huyết áp
6Trang thiết bị đo đường huyết cá nhân
7Nhiệt kế các loại

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Nghệ An nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)