Hồ sơ đã công bố

QUẦY THUỐC HIỆP THẢO

---------------------------

Số 01/QTHT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 22 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở: QUẦY THUỐC HIỆP THẢO

Mã số thuế: 8332361572

Địa chỉ: XÓM CHỢ, NGHI VẠN, NGHỊ LỘC, NGHỆ AN, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: PHẠM VĂN HIỆP

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 036080012448   ngày cấp: 19/04/2021   nơi cấp: CỤC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Điện thoại cố định: 0971560376   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: PHẠM VĂN HIỆP

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 036080012448   ngày cấp: 19/04/2021   nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Gang tay, khẩu trang
2Que thử thai, que thử rụng trứng, que thử đường
3Máy huyết áp, nhiệt kế các loại
4Các thiết bị y tế thông dụng dùng trong gia đình
5Que xét nghiệm định tính kháng nguyên Sars - Cov 2
6Máy đo nồng độ SPO2 . CÁC THIẾT BỊ Y TẾ B, C, D KHÁC

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Nghệ An nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)