Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC CHIẾN THẮNG

---------------------------

Số 1

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 23 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 8041823247

Địa chỉ: 52 Lê huân , phường hồng sơn , thành phố vinh, nghệ an, Phường Hồng Sơn, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Phường Hồng Sơn, Vinh, Tỉnh Nghệ An

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần thị Phương Thảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 182357753   ngày cấp: 15/04/2012   nơi cấp: Nghệ an

Điện thoại cố định: 0912527254   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test covid, máy đo sp02, trang thiết bị y tế loại a, trang thiết bị y tế loại b, c, d

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Nghệ An nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)