Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC PHƯỚC NHÂN 2

---------------------------

Số 32C8008723

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Đà Nẵng , ngày 23 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đà Nẵng

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC PHƯỚC NHÂN 2

Mã số thuế: 8305212081

Địa chỉ: 288 Nguyễn Công Trứ, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Ngọc Khuê

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201602817   ngày cấp: 03/07/2007   nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng

Điện thoại cố định: 0389994067   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Trần Ngọc Khuê

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201602817   ngày cấp: 03/07/2007   nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc Yến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201684375   ngày cấp: 22/02/2011   nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

(3) Họ và tên: Thái Thị Bảo Ngọc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201740281   ngày cấp: 20/05/2014   nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

(4) Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201645470   ngày cấp: 28/02/2017   nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bộ Kit test nhanh kháng nguyên COVID-19
2Các loại test, kit test; Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
3Các loại vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Đà Nẵng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)