Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC CẢI ÁNH

---------------------------

Số 01/VB-CB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Vĩnh Phúc , ngày 23 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Vĩnh Phúc

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC CẢI ÁNH

Mã số thuế: 19C80005256

Địa chỉ: thôn Vân Tập, Xã Vân Hội, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đỗ Hữu Cải

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 135375210   ngày cấp: 04/04/2013   nơi cấp: CA Vĩnh Phúc

Điện thoại cố định: 0974121469   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Đỗ Hữu Cải

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 135375210   ngày cấp: 04/04/2013   nơi cấp: CA Vĩnh Phúc

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bơm, kim tiêm, dây truyền
2Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter
3Que thử, test thử các loại
4Kim luồn tĩnh mạch, kim nha khoa, kim bướm,…
5Kit test sinh phẩm chẩn đoán in vitro
6Dụng cụ, vật tư chấn thương, chỉnh hình.
7Vật liệu cầm máu, điều trị vết thương
8Mask thở oxy, mask khí dung các loại, dây oxy, bóng áp lực.

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Vĩnh Phúc nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)