Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ HENGPOKHAN

---------------------------

Số: 01/CT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 25 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ HENGPOKHAN

Mã số thuế: 2902062110

Địa chỉ trụ sở: Cụm công nghiệp Hưng Lộc, Xã Hưng Lộc, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Địa chỉ sản xuất Cụm Công nghiệp Hưng Lộc, xã Hưng Lộc, Xã Hưng Lộc, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0979821466    Fax:

Email: trantrongthien12345@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Trọng Thiện

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 040094035142   ngày cấp: 17/12/2021   nơi cấp: Công an Nghệ An

Điện thoại cố định: 0979821466   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Xịt khoáng thơm Kochu5 000 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)