Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN

---------------------------

Số 01/NTBVNT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 25 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN

Mã số thuế: 8091768665-001

Địa chỉ: SỐ 11 - ĐƯỜNG MAI HẮC ĐẾ, Phường Quán Bàu, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Bùi Huy Cường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 182489198   ngày cấp: 05/03/2012   nơi cấp: Công an Nghệ An

Điện thoại cố định: 0947115566   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: CAO THỊ THÚY MÙI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 040191037449   ngày cấp: 07/01/2022   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

(2) Họ và tên: Nguyễn Thị Lê

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 042190002205   ngày cấp: 05/04/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế hạng B
2Trang thiết bị y tế hạng C
3Trang thiết bị y tế hạng D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Nghệ An nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)