Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC Tuấn Linh

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Kạn , ngày 28 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Kạn

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC Tuấn Linh

Mã số thuế: 8004928499

Địa chỉ: Tổ 7, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phạm Bích Hường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 095046549   ngày cấp: 13/06/2001   nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại cố định: 0979705795   Điện thoại di động: 0979705795

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Phạm Bích Hường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 095046549   ngày cấp: 13/06/2001   nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Kạn

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test nhanh covid

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Bắc Kạn nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)