Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC SỐ 94

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hà Tĩnh , ngày 28 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Tĩnh

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC SỐ 94

Mã số thuế: 8097413115

Địa chỉ: 94 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Bắc Hà, Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Bùi Văn Vũ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 183950630   ngày cấp: 22/04/2009   nơi cấp: CA Hà Tĩnh

Điện thoại cố định: 0986232024   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Bùi Văn Vũ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 183950630   ngày cấp: 22/04/2009   nơi cấp: CA Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Nga

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 183433224   ngày cấp: 29/08/2017   nơi cấp: CA Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Tĩnh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)