Hồ sơ đã công bố

VIỆN CÔNG NGHỆ VINIT

---------------------------

Số 01/03-2022/PlasMed

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 04 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: VIỆN CÔNG NGHỆ VINIT

Mã số thuế: 0107710348

Địa chỉ: 44A Tràng Thi, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Quốc Sỹ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001067003415   ngày cấp: 04/08/2015   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Điện thoại cố định: 02438261604   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Quốc Vinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001073007621   ngày cấp: 20/01/2016   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

(2) Họ và tên: Nguyễn Thái Quốc Huy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250975283   ngày cấp: 03/11/2020   nơi cấp: CA Tỉnh Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Vật lý kỹ thuật

(3) Họ và tên: Bùi Công Trứ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 285466302   ngày cấp: 28/08/2018   nơi cấp: CA Tỉnh Bình Phước

Trình độ chuyên môn: Vật lý kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Thiết bị Plasma điều trị trong y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)