Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN SỐ 2

---------------------------

Số 02/NTBV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hà Tĩnh , ngày 05 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Tĩnh

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN SỐ 2

Mã số thuế: 8009070214001

Địa chỉ: Số 75 đường Hải Thượng Lãn Ông - Thành Phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh, Phường Bắc Hà, Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Bùi Hoàng Dương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 183443121   ngày cấp: 04/11/2017   nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Điện thoại cố định: 0989727177   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thị Dung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 183347542   ngày cấp: 24/08/2015   nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Lê Thị Lài

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 183331167   ngày cấp: 09/05/2014   nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
2Các trang thiết bị y tế loại B, C, D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Tĩnh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)