Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC HIỀN

---------------------------

Số: 02/2022/CBSX-PH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 07 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC HIỀN

Mã số thuế: 2901897678

Địa chỉ trụ sở: Xóm Nam Liên, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Địa chỉ sản xuất Xóm Nam Liên, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0966473479    Fax:

Email: khautrangphuchien@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: BÙI VĂN PHÚC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186889456   ngày cấp: 05/08/2014   nơi cấp: Công an Nghệ An

Điện thoại cố định: 0966473479   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế50 000 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)