Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TÂY BẮC NGHỆ AN

---------------------------

Số 01-2022

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 16 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TÂY BẮC NGHỆ AN

Mã số thuế: 8010921967

Địa chỉ: xóm Hiếu Thành, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An, Xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Anh Tiến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 182345064   ngày cấp: 03/12/2019   nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An

Điện thoại cố định: 0986272115   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Anh Tiến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 182345064   ngày cấp: 03/12/2019   nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Đinh Thị Hoàng Yến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 187 162 478   ngày cấp: 05/11/2009   nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế hàng B.
2Trang thiết bị y tế hàng C.
3Trang thiết bị y tế hàng D.

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Nghệ An nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)