Hồ sơ đã công bố

HỘ KINH DOANH PHÙNG THỊ LAN HƯƠNG

---------------------------

Số 01/2022/CBMB-PTLH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Phú Thọ , ngày 16 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Phú Thọ

1. Tên cơ sở: HỘ KINH DOANH PHÙNG THỊ LAN HƯƠNG

Mã số thuế: 18F8002275

Địa chỉ: Khu 5, xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Xã Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: PHÙNG THỊ LAN HƯƠNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025187017043   ngày cấp: 10/08/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Điện thoại cố định: 0377323140   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: PHÙNG THỊ LAN HƯƠNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025187017043   ngày cấp: 10/08/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các loại vật tư tiêu hao và trang thiết bị y tế nhóm B, C, D theo quy định của pháp luật

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Phú Thọ nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)