Hồ sơ đã công bố

Quầy thuốc Thế Huyên

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Kạn , ngày 18 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Kạn

1. Tên cơ sở: Quầy thuốc Thế Huyên

Mã số thuế: 8094550794

Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Ma Thế Huyên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 006087000489   ngày cấp: 20/04/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0988123008   Điện thoại di động: 0988123008

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Hoàng Thị Thấm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 006184000544   ngày cấp: 20/04/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test nhanh covid

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Bắc Kạn nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)