Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC SỐ 09 ĐỒNG THỦY

---------------------------

Số 01/TBYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Quảng Bình , ngày 18 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Quảng Bình

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC SỐ 09 ĐỒNG THỦY

Mã số thuế: 3100137028-163-00057

Địa chỉ: Chợ Ba Đồn, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: DƯƠNG ĐÌNH ĐỨC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 044094013616   ngày cấp: 11/08/2018   nơi cấp: Cục cảnh sát

Điện thoại cố định: 0918800912   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Dương Đình Đức

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 044094013616   ngày cấp: 11/08/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Tưởng Thị Thu Thủy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 044169000770   ngày cấp: 11/08/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1- Hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế tiêu hao; máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế; phương tiện phòng hộ.
2Trang thiết bị chẩn doán invitro
3Các loại test thử nhanh, sinh phẩm y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Quảng Bình nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)