Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH HOÀNG TÚ GB

---------------------------

Số: 01-2022/CBSX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hưng Yên , ngày 30 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH HOÀNG TÚ GB

Mã số thuế: 2300932631

Địa chỉ trụ sở: Thôn 11, Xã Xuân Quan, Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ sản xuất Thôn Phúc Lai, Xã Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0919323819    Fax:

Email: ctyhoangtugb@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÚ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125215469   ngày cấp: 19/05/2011   nơi cấp: Công An tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại cố định: 0919323819   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế10 000 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)