Hồ sơ đã công bố

QUẦY THUỐC KIM LONG

---------------------------

Số 01/CV-KL

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Phước , ngày 02 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Phước

1. Tên cơ sở: QUẦY THUỐC KIM LONG

Mã số thuế: 38001169028

Địa chỉ: Đội 2, ấp 1, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phù, Tỉnh Bình Phước

Văn phòng giao dịch(nếu có): Quầy thuốc Kim Long - Đội 2, ấp 1, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phù, Tỉnh Bình Phước

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Thị Lý

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 040181004831   ngày cấp: 16/04/2021   nơi cấp: Bình Phước.

Điện thoại cố định: 0918110799   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Thiết bị test kháng nguyên, test nhanh covid 19
2Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Bình Phước nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)