Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC THẮNG HÀ

---------------------------

Số 8572315354

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lâm Đồng , ngày 03 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Lâm Đồng

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC THẮNG HÀ

Mã số thuế: 8572315354

Địa chỉ: 36A Hùng Vương, Phường 9, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đào Nguyễn Phương Thảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250970485   ngày cấp: 09/05/2018   nơi cấp: Lâm Đồng

Điện thoại cố định: 0342501468   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Đào Nguyễn Phương Thảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250970485   ngày cấp: 09/05/2018   nơi cấp: Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Đồng Thị Minh Anh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 251095268   ngày cấp: 05/08/2013   nơi cấp: Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Kit test xét nghiệm
2Dụng cụ thử thai
3Máy thử đường huyết
4Máy đo huyết áp
5Trang thiết bị y tế nhóm B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Lâm Đồng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)