Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SX VÀ KD THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH ĐỨC

---------------------------

Số: 01/2022/CBSX-TĐ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thanh Hóa , ngày 29 tháng 12 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thanh Hóa

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH SX VÀ KD THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH ĐỨC

Mã số thuế: 2802981897

Địa chỉ trụ sở: Phố Chính Hảo, Xã Quảng Đông, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ sản xuất Phố Chính Hảo, Xã Quảng Đông, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0987531612    Fax:

Email: congtytnhhthanhduc2023@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN TUẤN ANH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038092047645   ngày cấp: 11/08/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Điện thoại cố định: 0987531612   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế10 000 000
2Nước muối sinh lý Natri Clorid 0.9%600 000
3Cồn khử trùng dụng cụ y tế 1 000 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)