Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Sơn La , ngày 07 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Sơn La

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN

Mã số thuế: 8010148306001

Địa chỉ: Bản Quyết Thắng, Xã Nà Ngựu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 014173000267   ngày cấp: 23/03/2021   nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Điện thoại cố định: 0915053143   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 014173000267   ngày cấp: 23/03/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế thuộc Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
2Vật tư y tế trong danh mục được ban hành theo Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
3Trang thiết bị y tế, vật tư y tế chẩn đoán in vitro
4Kit test sinh phẩm chẩn đoán in vitro
5Test thử nước tiểu
6Test thử viêm gan
7 Test thử ma túy
8Test chẩn đoán HIV
9Test cúm AB
10Test đường huyết
11Test chlamydia
12Test nhanh chẩn đoán SARS CoV2

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Sơn La nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)