Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO EUPHA

---------------------------

Số: Eupha/01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Giang , ngày 08 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Giang

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO EUPHA

Mã số thuế: 2400930349

Địa chỉ trụ sở: Hoàng Hà plaza, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ sản xuất Hoàng Hà plaza, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0971357966    Fax:

Email: euphar88@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Vũ Văn Sỹ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 030095005360   ngày cấp: 25/02/2020   nơi cấp: CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Điện thoại cố định: 0971357966   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1dạng dung dịch,xịt,kem,gel phụ khoa10 000
2dùng ngoài da(dầu gió,dầu nóng,xịt nóng,gel bôi nóng bên ngoài da ở chỗ các khớp)10 000
3dạng dung dịch và dạng xịt vệ sinh tai, mũi, họng, khoang miệng50 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)