Hồ sơ đã công bố

QUẦY THUỐC SỐ 37

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lâm Đồng , ngày 08 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Lâm Đồng

1. Tên cơ sở: QUẦY THUỐC SỐ 37

Mã số thuế: 5801358389

Địa chỉ: 009 trường II, xã xuân trường, tp đà lạt, Xã Xuân Trường, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Xã Xuân Trường, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: nguyễn thụy song thư

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250905262   ngày cấp: 18/09/2022   nơi cấp: ca lâm đồng

Điện thoại cố định: 0347658865   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: nguyễn thụy song thư

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 25095262   ngày cấp: 18/09/2016   nơi cấp: ca lâm đồng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1kít test xét nghiệm, dụng cụ thử thai, máy thử đường huyết, máy đo huyết áp, trang thiết bị y tế nhóm B,C,D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Lâm Đồng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)