Hồ sơ đã công bố

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do:

1.1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT KỸ THUẬT NNK

       Product(s) Owner: NNK TECHNOLOGY PRODUCTION SERVICE COMPANY LIMITED

1.2. Địa chỉ trụ sở: Số C11/20A tổ 5, ấp 3A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

       Address: No. C11/20A Group 5, Hamlet 3A, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

1.3. Điện thoại: 0907667111              Fax:

2. Chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

2.1. Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT KỸ THUẬT NNK

       Product Owner: NNK TECHNOLOGY PRODUCTION SERVICE COMPANY LIMITED

2.2. Địa chỉ: Số C11/20A tổ 5, ấp 3A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

       Address: No. C11/20A Group 5, Hamlet 3A, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

3. Cơ sở sản xuất:

3.1 Cơ sở sản xuất 1:
  • Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT KỸ THUẬT NNK
  • Địa chỉ sản xuất: Số C11/20A tổ 5, ấp 3A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4. Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, cơ sở đề nghị Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với các trang thiết bị y tế sau:

STTTên trang thiết bị y tếChủng loại (model)Mã sản phẩm (nếu có)Số lưu hànhCơ sở sản xuất
1Khẩu trang y tế/ Medical Face mask4 LỚP (4 LAYERS); KIDS; NNK95; 4D220000499/PCBA-HCMCÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT KỸ THUẬT NNK/VIET NAM

5. Số lượng bản giấy đề nghị xin cấp: 5 bản


Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có số đăng ký lưu hành

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở đăng ký trang thiết bị y tế cam kết:

1. Cung cấp đầy đủ thành phần hồ sơ và nội dung thông tin hồ sơ cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do trang thiết bị y tế là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình sản xuất.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)