Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CAFAM

---------------------------

Số 02/2022/CAFAM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 23 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CAFAM

Mã số thuế: 0313673525

Địa chỉ: 137/33 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: PHẠM THỊ QUỲNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 241393615   ngày cấp: 21/05/2010   nơi cấp: ĐAK LAK

Điện thoại cố định: 0934016968   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: TRẦN THIỆN NGUYÊN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023384445   ngày cấp: 17/11/2012   nơi cấp: Công an Tp.Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC
2MÁY XÉT NGHIỆM SINH HOÁ
3MÁY XÉT NGHIỆM HBA1C
4MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU
5MÁY XÉT NGHIỆM IONDO
6MÁY XÉT NGHIỆM KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH
7MÁY XÉT NGHIỆM H.PYLORI HƠI THỞ C13
8MÁY XÉT NGHIỆM H.PYLORI HƠI THỞ C14
9MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH
10MÁY XÉT NGHIỆM ELISA
11MÁY XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU
12HỆ THỐNG PCR
13HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC
14HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HOÁ
15HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM HBA1C
16HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM IONDO
17HOÁ CHẤẤT XÉT NGHIỆM KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH
18HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH
19HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM ELISA
20HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU
21HOÁ CHẤT PCR
22HOÁ CHẤT NHUỘM TẾ BÀO
23HOÁ CHẤT SARS COVID
24TEST NHANH SARS COVID
25TEST NHANH MIỄN DỊCH

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)