Hồ sơ đã công bố

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 09 tháng 05 năm 2022

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do:

1.1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM

       Product(s) Owner: OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.

1.2. Địa chỉ trụ sở: Số 28, đường số 2 VSIP II, KCN Việt Nam Singapore II, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

       Address: No. 28 VSIP II, street2, Vietnam -Singapore Industrial Park II, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot city, Binh Dương province

1.3. Điện thoại: 02843589355              Fax: 02843589356

2. Chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

2.1. Tên chủ sở hữu: Omron Healthcare Co., Ltd

       Product Owner: Omron Healthcare Co., Ltd

2.2. Địa chỉ: 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-000 Japan

       Address: 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-000 Japan

3. Cơ sở sản xuất:

3.1 Cơ sở sản xuất 1:
  • Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam
  • Địa chỉ sản xuất: Số 28 VSIP II, đường 2 , Khu công nghiệp Việt Nam -Singapore II, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

4. Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, cơ sở đề nghị Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với các trang thiết bị y tế sau:

STTTên trang thiết bị y tếChủng loại (model)Mã sản phẩm (nếu có)Số lưu hànhCơ sở sản xuất
1Máy đo huyết áp tự động cổ tay/ Automatic Wrist Blood Pressure MonitorHEM-6160; HEM-6161T15/2019/BYT-TB-CTCông ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

5. Số lượng bản giấy đề nghị xin cấp: 5 bản


Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có số đăng ký lưu hành

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở đăng ký trang thiết bị y tế cam kết:

1. Cung cấp đầy đủ thành phần hồ sơ và nội dung thông tin hồ sơ cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do trang thiết bị y tế là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình sản xuất.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)