Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÚC THỌ

---------------------------

Số 240/BVPT-KD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 08 tháng 06 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÚC THỌ

Mã số thuế: 0103718152

Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Minh Tú

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011229728   ngày cấp: 12/10/2007   nơi cấp: Công an Tp. Hà Nội

Điện thoại cố định: 02432505144   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Bùi Văn Xuân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001063002577   ngày cấp: 11/12/2014   nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế loại A, B, C, D
2Trang thiết bị y tế sử dụng 1 lần
3Trang thiết bị y tế không xâm nhập

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)