Hồ sơ đã công bố

QUẦY THUỐC THÁI LINH

---------------------------

Số 01/QT-TL

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hải Phòng , ngày 21 tháng 06 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Phòng

1. Tên cơ sở: QUẦY THUỐC THÁI LINH

Mã số thuế: 02F8020360

Địa chỉ: Thôn 6, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Mã Thị Phương Thảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020191010839   ngày cấp: 13/08/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát

Điện thoại cố định: 0969487815   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: MÃ THỊ PHƯƠNG THẢO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020191010839   ngày cấp: 13/08/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, máy đo nồng độ oxy SpO2, máy đo thân nhiệt cầm tay, bao cao su và các TTBYT khác được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hải Phòng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)