Hồ sơ đã công bố

BỆNH VIỆN MẮT - NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN

---------------------------

Số 503/BVM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 07 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: BỆNH VIỆN MẮT - NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN

Mã số thuế: 0301483745

Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đỗ Quốc Hiệp

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 096065000058   ngày cấp: 08/02/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: (028) 39326732-1234/1230-NT   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Lê Minh Tuấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001063025567   ngày cấp: 25/04/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Vật tư y tế tiêu hao các loại (Bông y tế, gạc y tế, băng keo y tế các loại, .....)
2Nước mắt nhân tạo được phân loại là trang thiết bị y tế
3Dung dịch nhãn khoa hỗ trợ điều trị tật khúc xạ được phân loại là trang thiết bị y tế các loại
4Một số trang thiết bị y tế phân loại B, C, D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)