Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA HIỆN ĐẠI

---------------------------

Số 09-VBCB/NKHĐ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 20 tháng 09 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA HIỆN ĐẠI

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0315807358

Địa chỉ: 50 Thống Nhất, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0888799600 Fax: 

Email: nhunguyen.sotad@gmail.com

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phan Khánh Trí

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 056082000135   ngày cấp: 28/11/2018   nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội

Điện thoại cố định: 0916080946   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế công bố tiêu chuẩn áp dụng:

- Tên trang thiết bị y tế: RĂNG NHÂN TẠO

- Tên thương mại (nếu có):

- Mã Global Medical Device Nomenclature - GMDN (nếu có):

- Chủng loại: Theo phụ lục

- Mã sản phẩm: Theo phụ lục

- Quy cách đóng gói (nếu có):

- Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại B

- Mục đích sử dụng: Sử dụng làm răng giả để sản xuất một phần hoặc toàn bộ răng giả

- Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

- Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: Tiêu chuẩn nhà sản xuất

4. Đối với trang thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

- Tên chất ma túy, tiền chất:

- Tên khoa học:

- Mã thông tin CAS:

- Nồng độ, hàm lượng:

- Tổng hàm lượng trong một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

- Tên chủ sở hữu: Shofu Inc

- Địa chỉ chủ sở hữu: 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Japan,

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

7. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước:


Hồ sơ kèm theo gồm:

  • Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485
  • Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế
  • Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt
  • Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố áp dụng
  • Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu


Thông tin về trang thiết bị y tế

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: ENDURA ANTERIO A1 HC-3-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A1 HC-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HC-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HC-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HC-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HC-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HC-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HC-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HO-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HO-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HO-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HO-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HO-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HO-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HO-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HO-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HS-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HS-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HS-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HS-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HS-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HS-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HS-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HS-6-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A1 HSS-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HSS-3-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A1 HSS-4-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A1 HSS-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HSS-5-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A1 HSS-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HSS-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HSS-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HT-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HT-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HT-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HT-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HT-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HT-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A1 HT-6-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A1 HT-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HC-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HC-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HC-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HC-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HC-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HC-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HC-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HC-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HO-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HO-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HO-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HO-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HO-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HO-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HO-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HO-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HS-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HS-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HS-4-L 6p cs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HS-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HS-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HS-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HS-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HS-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HSS-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HSS-3-U 6p cs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HSS-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HSS-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HSS-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HSS-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HSS-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HSS-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HT-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HT-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HT-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HT-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HT-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HT-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HT-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A2 HT-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HC-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HC-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HC-4-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HC-4-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HC-5-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HC-5-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HC-6-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HC-6-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HO-3-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HO-3-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HO-4-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HO-4-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HO-5-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HO-5-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HO-6-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HO-6-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HS-3-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HS-3-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HS-4-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HS-4-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HS-5-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HS-5-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HS-6-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3 HS-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HSS-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HSS-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HSS-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HSS-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HSS-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HSS-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HSS-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HSS-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HT-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HT-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HT-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HT-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HT-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HT-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HT-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3 HT-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HC-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HC-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HC-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HC-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HC-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HC-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HO-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HO-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HO-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HO-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HO-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HO-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HO-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HO-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HS-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HS-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HS-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HS-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HS-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HS-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HS-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HS-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HSS-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HSS-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HSS-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HSS-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HSS-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO A3.5 HSS-6-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3.5 HSS-6-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3.5 HT-3-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3.5 HT-3-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3.5 HT-4-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3.5 HT-4-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3.5 HT-5-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3.5 HT-5-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3.5 HT-6-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO A3.5 HT-6-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO B2 HC-3-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO B2 HC-3-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO B2 HC-4-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO B2 HC-4-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO B2 HC-5-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO B2 HC-5-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO B2 HC-6-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO B2 HC-6-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO B2 HO-3-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO B2 HO-3-U 6pcs/set; ENDURA ANTERIO B2 HO-4-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO B2 HO-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HO-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HO-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HO-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HO-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HS-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HS-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HS-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HS-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HS-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HS-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HS-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HS-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HSS-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HSS-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HSS-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HSS-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HSS-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HSS-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HSS-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HSS-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HT-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HT-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HT-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HT-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HT-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HT-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HT-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B2 HT-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HC-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HC-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HC-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HC-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HC-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HC-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HC-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HC-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HO-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HO-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HO-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HO-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HO-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HO-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HO-6-L 6pcs/set; ENDURA ANTERIO B3 HO-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HS-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HS-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HS-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HS-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HS-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HS-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HS-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HS-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HSS-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HSS-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HSS-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HSS-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HSS-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HSS-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HSS-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HSS-6-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HT-3-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HT-3-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HT-4-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HT-4-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HT-5-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HT-5-U 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HT-6-L 6pcs/set ; ENDURA ANTERIO B3 HT-6-U 6pcs/set ; ENDURA POSTERIO A2 M-28-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A2 M-28-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A2 M-30-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A2 M-30-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A2 M-32-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A2 M-32-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A2 5-28-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A2 S-28-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A2 S-30-L 8pcs/set; ENDURA POSTERIO A2 S-30-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A2 S-32-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A2 S-32-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A3 S-28-U 8 Pcs/Set; ENDURA POSTERIO A3 S-28-L 8 Pcs/Set; ENDURA POSTERIO A3 S-30-U 8 Pcs/Set; ENDURA POSTERIO A3 S-30-L 8 Pcs/Set; ENDURA POSTERIO A3 S-32-U 8 Pcs/Set; ENDURA POSTERIO A3 S-32-L 8 Pcs/Set; ENDURA POSTERIO A3 M-28-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A3 M-28-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A3 M-30-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A3 M-30-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A3 M-32-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A3 M-32-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A3 S-28-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A3 S-28-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A3 S-30-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A3 S-30-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A3 S-32-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A3 S-32-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A3.5 M-28-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A3.5 M-28-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A3.5 M-30-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A3.5 M-30-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A3.5 M-32-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO A3.5 M-32-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO B3 M-28-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO B3 M-28-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO B3 M-30-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO B3 M-30-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO B3 M-32-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO B3 M-32-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO B3 S-28-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO B3 S-28-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO B3 S-30-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO B3 S-30-U 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO B3 S-32-L 8pcs/set ; ENDURA POSTERIO B3 S-32-U 8pcs/set; ENDURA ANTERIO FULL SET A1; ENDURA ANTERIO FULL SET A2; ENDURA ANTERIO FULL SET A3; ENDURA ANTERIO FULL SET A3.5 ; ENDURA ANTERIO FULL SET B2; ENDURA ANTERIO FULL SET B3;

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: Livera a Anterior A1 HT-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HT-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HT-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HT-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HT-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HT-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HT-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HT-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HSS-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HSS-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HSS-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HSS-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HSS-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HSS-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HSS-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HSS-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HC-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HC-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HC-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HC-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HC-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HC-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HC-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A1 HC-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HT-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HT-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HT-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HT-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HT-5-U 6pcs/set ; Livers a Anterior A2 HT-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HT-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HT-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HSS-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HSS-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HSS-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HSS-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HSS-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HSS-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HSS-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HSS-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HC-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HC-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HC-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HC-4-L 6pcs/set; Livera a Anterior A2 HC-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HC-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HC-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A2 HC-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HT-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HT-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HT-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HT-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HT-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HT-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HT-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HT-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HSS-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HSS-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HSS-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HSS-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HSS-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HSS-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HSS-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HSS-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HC-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HC-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HC-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HC-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HC-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HC-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HC-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3 HC-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HT-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HT-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HT-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HT-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HT-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HT-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HT-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HT-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HSS-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HSS-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HSS-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HSS-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HSS-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HSS-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HSS-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HSS-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HC-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HC-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HC-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HC-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HC-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HC-5-L 6pcs/set; Livera a Anterior A3.5 HC-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A3.5 HC-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HT-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HT-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HT-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HT-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HT-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HT-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HT-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HT-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HSS-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HSS-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HSS-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HSS-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HSS-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HSS-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HSS-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HSS-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HC-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HC-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HC-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HC-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HC-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HC-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HC-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior A4 HC-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HT-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HT-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HT-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HT-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HT-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HT-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HT-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HT-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HSS-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HSS-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HSS-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HSS-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HSS-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HSS-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HSS-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HSS-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HC-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HC-3-L 6pcs/set; Livera a Anterior B1 HC-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HC-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HC-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HC-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HC-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B1 HC-6-L 6pcs/set; Livera a Anterior B2 HT-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HT-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HT-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HT-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HT-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HT-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HT-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HT-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HSS-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HSS-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HSS-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HSS-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HSS-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HSS-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HSS-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HSS-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HC-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HC-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 H-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HC-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HC-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HC-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HC-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B2 HC-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HT-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HT-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HT-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HT-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HT-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HT-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HT-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HT-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HSS-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HSS-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HSS-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HSS-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HSS-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HSS-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HSS-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HSS-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HC-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HC-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HC-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HC-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HC-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HC-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HC-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B3 HC-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HT-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HT-3-L 6pcs/set; Livera a Anterior B4 HT-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HT-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HT-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HT-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HT-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HT-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HSS-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HSS-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HSS-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HSS-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HSS-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HSS-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HSS-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HSS-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HC-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HC-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HC-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HC-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HC-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HC-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HC-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior B4 HC-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HT-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HT-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HT-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HT-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HT-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HT-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HT-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HT-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HSS-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HSS-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HSS-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HSS-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HSS-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HSS-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HSS-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HSS-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HC-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HC-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HC-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HC-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HC-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HC-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HC-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C1 HC-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HT-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HT-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HT-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HT-4-L 6pcs/set; Livera a Anterior C2 HT-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HT-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HT-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HT-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HSS-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HSS-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HSS-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HSS-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HSS-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HSS-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HSS-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HSS-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HC-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HC-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HC-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HC-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HC-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HC-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HC-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C2 HC-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HT-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HT-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HT-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HT-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HT-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HT-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HT-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HT-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HSS-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HSS-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HSS-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HSS-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HSS-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HSS-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HSS-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HSS-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HC-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HC-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HC-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HC-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior 03 HC-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HC-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HC-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C3 HC-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HT-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HT-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HT-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HT-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HT-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HT-5-L 6pcs/set; Livera a Anterior C4 HT-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HT-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HSS-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HSS-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HSS-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HSS-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HSS-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HSS-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HSS-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HSS-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HC-3-U 6pcs/set; Livera a Anterior C4 HC-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HC-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HC-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HC-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HC-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HC-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior C4 HC-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HT-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HT-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HT-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HT-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HT-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HT-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HT-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HT-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HSS-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HSS-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HSS-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HSS-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HSS-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HSS-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HSS-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HSS-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HC-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HC-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HC-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HC-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HC-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HC-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HC-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D2 HC-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HT-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HT-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HT-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HT-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HT-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HT-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HT-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HT-6-L 6pcs/set; Livera a Anterior D3 HSS-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HSS-3-L 6pcs/set; Livera a Anterior D3 HSS-4-U 6pcs/set; Livera a Anterior D3 HSS-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HSS-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HSS-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HSS-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HSS-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HC-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HC-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HC-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HC-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HC-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HC-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HC-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D3 HC-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HT-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HT-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HT-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HT-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HT-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HT-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HT-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HT-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HSS-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HSS-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HSS-4-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HSS-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HSS-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HSS-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HSS-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HSS-6-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HC-3-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HC-3-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HC-4-U 6pcs/set; Livera a Anterior D4 HC-4-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HC-5-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HC-5-L 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HC-6-U 6pcs/set ; Livera a Anterior D4 HC-6-L 6pcs/set ; Livera a Posterior A1 M-28-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A1 M-28-L 8pcs/set ; Livera a Posterior A1 M-30-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A1 M-30-L 8pcs/set ; Livera a Posterior A1 M-32-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A1 M-32-L 8pcs/set ; Livera a Posterior A1 M-34-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A1 M-34-L 8pcs/set ; Livera a Posterior A2 M-28-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A2 M-28-L 8pcs/set; Livera a Posterior A2 M-30-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A2 M-30-L 8pcs/set ; Livera a Posterior A2 M-32-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A2 M-32-L 8pcs/set ; Livera a Posterior A2 M-34-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A2 M-34-L 8pcs/set ; Livera a Posterior A3 M-28-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A3 M-28-L 8pcs/set ; Livera a Posterior A3 M-30-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A3 M-30-L 8pcs/set ; Livera a Posterior A3 M-32-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A3 M-32-L 8pcs/set ; Livera a Posterior A3 M-34-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A3 M-34-L 8pcs/set ; Livera a Posterior A3.5 M-28-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A3.5 M-28-L 8pcs/set ; Livera a Posterior A3.5 M-30-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A3.5 M-30-L 8pcs/set ; Livera a Posterior A3.5 M-32-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A3.5 M-32-L 8pcs/set ; Livera a Posterior A3.5 M-34-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A3.5 M-34-L 8pcs/set ; Livera a Posterior A4 M-28-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A4 M-28-L 8pcs/set ; Livera a Posterior A4 M-30-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A4 M-30-L 8pcs/set ; Livera a Posterior A4 M-32-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A4 M-32-L 8pcs/set ; Livera a Posterior A4 M-34-U 8pcs/set ; Livera a Posterior A4 M-34-L 8pcs/set ; Livera a Posterior B1 M-28-U 8pcs/set ; Livera a Posterior B1 M-28-L 8pcs/set ; Livera a Posterior B1 M-30-U 8pcs/set ; Livera a Posterior B1 M-30-L 8pcs/set ; Livera a Posterior B1 M-32-U 8pcs/set ; Livera a Posterior B1 M-32-L 8pcs/set ; Livera a Posterior B1 M-34-U 8pcs/set ; Livera a Posterior B1 M-34-L 8pcs/set ; Livera a Posterior B2 M-28-U 8pcs/set ; Livera a Posterior B2 M-28-L 8pcs/set ; Livera a Posterior B2 M-30-U 8pcs/set ; Livera a Posterior B2 M-30-L 8pcs/set ; Livera a Posterior B2 M-32-U 8pcs/set ; Livera a Posterior B2 M-32-L 8pcs/set ; Livera a Posterior B2 M-34-U 8pcs/set ; Livera a Posterior B2 M-34-L 8pcs/set ; Livera a Posterior B3 M-28-U 8pcs/set ; Livera a Posterior B3 M-28-L 8pcs/set ; Livera a Posterior B3 M-30-U 8pcs/set ; Livera a Posterior B3 M-30-L 8pcs/set; Livera a Posterior B3 M-32-U 8pcs/set ; Livera a Posterior B3 M-32-L 8pcs/set ; Livera a Posterior B3 M-34-U 8pcs/set ; Livera a Posterior B3 M-34-L 8pcs/set ; Livera a Posterior B4 M-28-U 8pcs/set ; Livera a Posterior B4 M-28-L 8pcs/set ; Livera a Posterior B4 M-30-U 8pcs/set ; Livera a Posterior B4 M-30-L 8pcs/set ; Livera a Posterior B4 M-32-U 8pcs/set ; Livera a Posterior B4 M-32-L 8pcs/set ; Livera a Posterior B4 M-34-U 8pcs/set ; Livera a Posterior B4 M-34-L 8pcs/set ; Livera a Posterior C1 M-28-U 8pcs/set ; Livera a Posterior C1 M-28-L 8pcs/set ; Livera a Posterior C1 M-30-U 8pcs/set ; Livera a Posterior C1 M-30-L 8pcs/set ; Livera a Posterior C1 M-32-U 8pcs/set ; Livera a Posterior C1 M-32-L 8pcs/set ; Livera a Posterior C1 M-34-U 8pcs/set ; Livera a Posterior C1 M-34-L 8pcs/set ; Livera a Posterior C2 M-28-U 8pcs/set ; Livera a Posterior C2 M-28-L 8pcs/set ; Livera a Posterior C2 M-30-U 8pcs/set ; Livera a Posterior C2 M-30-L 8pcs/set ; Livera a Posterior C2 M-32-U 8pcs/set ; Livera a Posterior C2 M-32-L 8pcs/set ; Livera a Posterior C2 M-34-U 8pcs/set ; Livera a Posterior C2 M-34-L 8pcs/set; Livera a Posterior C3 M-28-U 8pcs/set; Livera a Posterior C3 M-28-L 8pcs/set; Livera a Posterior C3 M-30-U 8pcs/set; Livera a Posterior C3 M-30-L 8pcs/set; Livera a Posterior C3 M-32-U 8pcs/set; Livera a Posterior C3 M-32-L 8pcs/set; Livera a Posterior C3 M-34-U 8pcs/set ; Livera a Posterior C3 M-34-L 8pcs/set ; Livera a Posterior C4 M-28-U 8pcs/set ; Livera a Posterior C4 M-28-L 8pcs/set ; Livera a Posterior C4 M-30-U 8pcs/set ; Livera a Posterior C4 M-30-L 8pcs/set; Livera a Posterior C4 M-32-U 8pcs/set; Livera a Posterior C4 M-32-L 8pcs/set ; Livera a Posterior C4 M-34-U 8pcs/set ; Livera a Posterior C4 M-34-L 8pcs/set ; Livera a Posterior D2 M-28-U 8pcs/set ; Livera a Posterior D2 M-28-L 8pcs/set; Livera a Posterior D2 M-30-U 8pcs/set; Livera a Posterior D2 M-30-L 8pcs/set; Livera a Posterior D2 M-32-U 8pcs/set; Livera a Posterior D2 M-32-L 8pcs/set; Livera a Posterior D2 M-34-U 8pcs/set; Livera a Posterior D2 M-34-L 8pcs/set; Livera a Posterior D3 M-28-U 8pcs/set; Livera a Posterior D3 M-28-L 8pcs/set; Livera a Posterior D3 M-30-U 8pcs/set; Livera a Posterior D3 M-30-L 8pcs/set; Livera a Posterior D3 M-32-U 8pcs/set; Livera a Posterior D3 M-32-L 8pcs/set; Livera a Posterior D3 M-34-U 8pcs/set; Livera a Posterior D3 M-34-L 8pcs/set; Livera a Posterior D4 M-28-U 8pcs/set; Livera a Posterior D4 M-28-L 8pcs/set; Livera a Posterior D4 M-30-U 8pcs/set; Livera a Posterior D4 M-30-L 8pcs/set; Livera a Posterior D4 M-32-U 8pcs/set; Livera a Posterior D4 M-32-L 8pcs/set; Livera a Posterior D4 M-34-U 8pcs/set; Livera a Posterior D4 M-34-L 8pcs/set; Livera a SHADE GUIDE 16 COLORS (ACCESSORY);

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành


Cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đã công bố.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)