Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP QUANG HƯNG

---------------------------

Số 02

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Vĩnh Phúc , ngày 19 tháng 11 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Vĩnh Phúc

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP QUANG HƯNG

Mã số thuế: 2500222156

Địa chỉ: Thôn Yên Lạc 1, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026078001202   ngày cấp: 10/05/2021   nơi cấp: Cục Cảnh Sát

Điện thoại cố định: 0988520888   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Trần Văn Giới

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026091011462   ngày cấp: 24/06/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Trang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 135723896   ngày cấp: 18/06/2012   nơi cấp: Công an Vĩnh Phúc

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Oxy dạng lỏng và khí (O2)
2Nitơ dạng lỏng và khí (N2)
3Carbon dioxide (CO2)
4Argon dạng lỏng và khí (Ar)
5Không khí nén
6Đồng hồ Oxy
7Các Vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị y tế khác thuộc danh mục B, C, D theo quy định

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Vĩnh Phúc nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)