Hồ sơ đã công bố

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Quảng Bình , ngày 05 tháng 05 năm 2023

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên tổ chức: TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM

2. Địa chỉ liên lạc: TDP 10 - P.Đồng Phú - TP.Đồng Hới - Quảng Bình, Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại cố định: 0919620138     Fax: 02323858339     Email: kiemdinhdoluongqb@gmail.com

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2427/QĐ-UBND

Cơ quan cấp: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình     ngày cấp: 02/08/2021

4. Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện đăng ký hoạt động kiểm định đối với lĩnh vực:

- Dao mổ điện cao tần,  Quyết định 3238/QĐ-BYT ngày 30/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế

- Máy gây mê kèm thở,  Quyết định 3236/QĐ-BYT ngày 30/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế

- Máy thở,  Quyết định 3237/QĐ-BYT ngày 30/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế

5. Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định.


Đề nghị Bộ Y tế xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định nêu trên.


Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp, các quy định có liên quan của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khai báo nói trên./.


LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

DANH SÁCH KIỂM ĐỊNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH
STTHọ và tênChuyên môn được đào tạoHệ thống quản lý được đào tạoKinh nghiệm đánh giá sự phù hợpLoại hợp đồng lao động đã kýGhi chú
1Võ Thị Hồng AnhThạc sỹ
Chứng chỉ
Nhận thức về chất lượng và tiêu chuẩn ISO 9001:20157 nămHợp đồng lao động không thời hạn

2Văn Nguyễn Tiến SỹĐại học
Chứng chỉ
Đánh giá nội bộ hệ thống QLCL ISO 9001:20158 nămHợp đồng lao động không thời hạn

3Hoàng Trung HiếuĐại học
Chứng chỉ
Nhận thức về chất lượng và tiêu chuẩn ISO 9001:20157 nămHợp đồng lao động không thời hạn

4Hoàng Hoài NamKỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
Chứng chỉ
Nhận thức về chất lượng và tiêu chuẩn ISO 9001:20151 nămHợp đồng làm việc xác định thời hạn


THÀNH PHẦN HỒ SƠ KÈM THEO