Hồ sơ đã công bố

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 02 tháng 10 năm 2023

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Kính gửi: Bộ Y Tế

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG UNITY

2. Địa chỉ liên lạc: Số 7, Ngách 17, Ngõ 377 Đường Lâm Du, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0911826136     Fax:      Email: info@unityqm.vn

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0110108736

Cơ quan cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI     ngày cấp: 06/09/2022

4. Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện đăng ký hoạt động kiểm định đối với lĩnh vực:

- Dao mổ điện cao tần,  UNITYQM.QTTBYT.03

- Máy gây mê kèm thở,  UNITYQM.QTTBYT.01

- Máy thở,  UNITYQM.QTTBYT.02

5. Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định.


Đề nghị Bộ Y tế xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định nêu trên.


Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp, các quy định có liên quan của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khai báo nói trên./.


LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

DANH SÁCH KIỂM ĐỊNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH
STTHọ và tênChuyên môn được đào tạoHệ thống quản lý được đào tạoKinh nghiệm đánh giá sự phù hợpLoại hợp đồng lao động đã kýGhi chú
1Nguyễn Văn AnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
Chứng chỉ
ISO 9001:20151 nămHợp đồng không xác định thời hạn
GCN đào tạo ISO 9001:2015
Giấy tờ khác
2Phạm Huy HùngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
Chứng chỉ
ISO 9001:20151 nămHợp đồng không xác định thời hạn
GCN đào tạo ISO 9001:2015
Giấy tờ khác
3Lê Đức BiênCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
Chứng chỉ
ISO 9001:20152 nămHợp đồng không xác định thời hạn
GCN đào tạo ISO 9001:2015
Giấy tờ khác
4Lê Quý ĐônCông nghệ kỹ thuật
Chứng chỉ
ISO 9001:20151 nămHợp đồng không xác định thời hạn
GCN đào tạo ISO 9001:2015
Giấy tờ khác

THÀNH PHẦN HỒ SƠ KÈM THEO