Hồ sơ đã công bố

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN XÉT NGHIỆM THÀNH PHỐ

---------------------------

Số: 441/KCXN-SP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 23 tháng 08 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở sản xuất: TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN XÉT NGHIỆM THÀNH PHỐ

Mã số thuế: 0306032873

Địa chỉ trụ sở: 75A CAO THẮNG, Phường 03, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ sản xuất 75A CAO THẮNG, Phường 03, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02838391090    Fax: 02839292890

Email: sinhpham.csql@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Võ Ngọc Nguyên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 096083000055   ngày cấp: 17/05/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 02838391090   Điện thoại di động: 0914638079

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Vi sinh lâm sàng5 000
2Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Định nhóm máu5 000
3Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm PCR HBV5 000
4Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm PCR HCV5 000
5Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Huyết thanh học viêm gan B, C5 000
6Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Tổng phân tích nước tiểu5 000
7Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Huyết thanh học Ký sinh trùng5 000
8Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Phết máu ngoại biên5 000
9Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Định nhóm máu và An toàn truyền máu5 000
10Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Giải phẫu bệnh5 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)