Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH

---------------------------

Số 108/2023/BK-DORC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 17 tháng 08 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG BỐ
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0107328308

Địa chỉ: Số nhà BT 10-04 Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0915384488 Fax: 

Email: baokhanhmedical@gmail.com

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: LÊ THỊ NÔNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011820639   ngày cấp: 10/03/2014   nơi cấp: HÀ NỘI

Điện thoại cố định: 0915834488   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế công bố tiêu chuẩn áp dụng:

- Tên trang thiết bị y tế: LINH KIỆN, PHỤ KIỆN (các loại) CỦA HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NHÃN KHOA EVA

- Tên thương mại (nếu có):

- Mã Global Medical Device Nomenclature - GMDN (nếu có):

- Chủng loại: Theo phụ lục

- Mã sản phẩm: Theo phụ lục

- Quy cách đóng gói (nếu có):

- Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại B

- Mục đích sử dụng: Là linh kiện, phụ kiện của hệ thống phẫu thuật nhãn khoa EVA

- Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

- Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO

4. Đối với trang thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

- Tên chất ma túy, tiền chất:

- Tên khoa học:

- Mã thông tin CAS:

- Nồng độ, hàm lượng:

- Tổng hàm lượng trong một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

- Tên chủ sở hữu: D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V

- Địa chỉ chủ sở hữu: Scheijdelveweg 2, 3214 VN Zuidland,

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

7. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước:


Hồ sơ kèm theo gồm:

  • Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại B.
  • Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485
  • Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành.


Thông tin về trang thiết bị y tế

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: 8400.BIA12; 8400.IA20; 8400.IA22; 8400.IA25;8400.IA28

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: 3002.P

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: 7010.ALC; 7010.DORC;7025.ALC; 7025.DORC;7123.ALC; 7123.DORC; 7410.DORC; 7510.ALC; 7510.DORC; 7511.ALC; 7511.DORC; 7525.ALC; 7525.DORC;7625.ALC; 7625.DORC

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: 1282.D06; 51.5230; 52.5220; 51.1118; 54.5725; 51.3722; 51.3727; 53.3722; 53.3727

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: 52.5061; 52.5075; 52.5099; 52.5155; 52.1273; 52.5176;52.1280; 52.1281; 52.1637; 52.5047; 52.5042; 52.5143

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: 1272.E2DIS; 8310.25K01; 8310.25K02; 8310.27K01; 8310.27K02; 8310.27KS; 8500.23G3T; 8500.23K01; 8500.23G1S;8500.23G1T; 8500.23G2T; 8500.23G5T; 8500.23G8T; 8500.27G1T; 8500.23G4T; 8500.23G6T; 8500.23H1T; 8500.23H2T; 8500.23H3T; 8500.25H1T; 8500.23K03; 8500.23K04; 8500.23K02; 8500.23K05; 8500.23G9T; 8500.25H1T; 8500.25G1S; 8500.27H1T; 8500.25K01; 8520.203; 8523.102; 8523.103; 8523.203; 8523.205; 8523.206; 8523.207; 8523.208; 8523.209; 8523.210; 8523.214; 8523.215; 8523.216; 8523.217; 8523.218; 8523.219; 8523.220; 8523.410; 8523.414; 8523.415; 8523.416; 8523.417; 8523.418; 8523.419; 8523.420; 8523.421; 8523.424; 8525.201; 8525.205; 8525.204; 8525.206; 8525.207; 8525.401; 8525.404; 8525.405; 8525.406; 8525.407; 8525.408; 8525.409; 8525.410; 8527.201; 8527.202; 8527.203; 8527.204; 8527.401; 8527.402; 8527.403; 8527.404; 8527.405; 8527.406; 8110.INP01; 8110.VGP01; 8100.CAR11; 8100.CAR12; 8100.CAR13; 8100.CAR14; ; 3007.D; 8110.ACCS; 1250.VGPC; 9110.INP01; 1267.NMD25; 6267.NMD05; 6267.NMD06; 6267.NMD09; 6268.NMD04; 6268.NMD05;6268.NMD06; 9267.VIT20; 9267.VIT23; 9267.VIT25; 9268.VIT23; 9268.VIT25; 9268.VIT27; 1540.D; 7010.IRI;7123.IRI; 7220.ALC; 7220.DORC; 7220.IRI; 7223.ALC; 7223.DORC; 7223.IRI; 7225.ALC; 7225.DORC; 7225.IRI; 7227.ALC; 7227.DORC; 7227.IRI; 7410.IRI; 7411.IRI; 7510.IRI; 7511.IRI; 7525.IRI; 7527.ALC; 7527.DORC; 7527.IRI; 1272.ED223; 6279.ASD1; 6279.ASD2; 6279.ASD3; 1362.VFE; 1362.VFE2; 1363.DD; 1364.DD; 6279.ASC; 1279.HF; 1279.HF23; 1279.HF25; 1279.HF27; 1279.P; 1279.VFI; 1279.IA; 1279.IA20; 1279.IA20S; 1279.IA25; 1279.IAR;1279.R; 1281.AD; 1281.AD05; 1281.AD06; 1281.BD; 1281.BTD; 1281.BTD05; 1281.BTD06; 1281.BTDH5; 1281.BTDH6; 1281.SD05; 1281.SD06; 1281.T; 1290.BTD23; 2281.AD; 2281.AD04; 2281.AD05; 2281.AD06; 2281.BD; 2281.BTD; 2281.BTD04;2281.BTD05; 2281.BTD06; 2281.STD04; 2281.STD05; 2281.STD06; 3269.A27; 3269.BE27; 3269.EB05; 3269.EB06; 3269.MBD27; 3269.MF06; 3269.P27; 3269.PD27; 3269.B; 3269.B04; 3269.B05; 3269.B06; 3269.D; 3269.D04; 3269.D05; 3269.D06; 3269.E06; 3269.SB06; 3269.SBS; 3269.SBS04; 3269.SBS05; 3269.SBS06; 1500.D; 3002.P4; 1272.EDPP23; 1272.EDPP25; 1272.EDPP27;1120; 1120.04; 1120.05; 1120.06; 1122;1273.EH; 3002; 3002.M; 3009.IR18; 3009.IR22; 3009.IR24; 3009.IR28; 8110.CPA01; 1281.A5D06; 1281.A5D23; 1281.BD27; 1281.CD27; 3005.AF22; 3005.AF25; 3005.AF28; 3005.F106; 3005.F18; 3005.F22; 3005.F25; 3005.F28; 3005.FDM30; 3005.FDS30; 3005.FT; 3005.S22; 8400.18A01; 8400.18F01; 8400.22A01; 8400.22A02; 8400.22F01; 8400.22S01; 8400.25A01; 8400.25F01; 8400.25S01; 8400.28A01; 8400.28A02; 8400.28F01; 8400.F106; 8400.FT; 1270.01; 1272.ILM06; 1270.EXT; 1272.AD; 1272.ASD; 1272.BD; 1272.BSD; 1272.E06; 1272.ED06; 1272.ED204; 1272.ED205; 1272.ED206; 1272.EDPP4; 1272.EDPP5; 1272.EDPP6; 1272.ERPP1; 1272.ERPP2; 1272.ERPP7; 1272.FD; 1272.GD; 1272.HSE06; 1272.SD23; 1272.SD25; 1272.SDT20; 1272.SDT23; 1272.VFI04; 1272.VFI05; 1272.VFI06; 1272.VFI20; 52.1276;; 1272.ED09; 1272.ED23; 1272.ED25; 1272.ED27; 8110.IAD01; 8110.DIL01; 8110.DIL02; 1250.ABD; 1281.A1D; 1281.XD; 9110.AAS01; 9110.IAD01; 9110.IAD02; 9110.INF01; 9110.IRR01; 1272.ERPP6; 1272.ERPP3; 3003; 3008.IR18; 3008.IR22; 3008.IR25; 3008.IR28; 3009.IRD18; 3009.IRD22; 3009.IRD24; 3009.IRD28; 1286.CD06; 1286.ILMD5; 1286.ILMD6; 1286.WD; 1286.WD04; 1286.WD05; 1286.WD06; 1286.WPD04; 1286.WRD04; 2286.CD304; 2286.CD305; 2286.CD306; 2286.KD05; 2286.KD06; 1115; 1286.JD; 1286.MD; 1286.MD05; 1286.MD06; 2286.PD04; 1281.B1D; 1281.B1D06 ; 1115.A; 1120.A; 1290.DSS05; 1290.DSS06; 1290.EXS23; 1290.EXS25; 1290.ECS06; 1292.ED05; 4020; 1285.1; 1285.2; 1285.5; 50.2200; 1286.SFD; 1270.B

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành


Cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đã công bố.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)