Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC

---------------------------

Số CBB/051123

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 05 tháng 11 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG BỐ
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0314372376

Địa chỉ: 139/23C Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0916001882 Fax: 

Email: office.manager.emecc@gmail.com

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hàng Trí Định

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 056083000097   ngày cấp: 14/12/2017   nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0916001882   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế công bố tiêu chuẩn áp dụng:

- Tên trang thiết bị y tế: CÁC THIẾT BỊ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ TRUNG TÂM

- Tên thương mại (nếu có):

- Mã Global Medical Device Nomenclature - GMDN (nếu có):

- Chủng loại: Theo phụ lục

- Mã sản phẩm: Theo phụ lục

- Quy cách đóng gói (nếu có):

- Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại B

- Mục đích sử dụng: Là hệ thống phân phối khí y tế từ các trạm nguồn trung tâm thông qua hệ thống mạng ống dẫn khí đến các khoa phòng bệnh viện tại nơi sử dụng thiết bị đầu cuối, ngoại vi hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân.

- Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

- Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO 9001, ISO 13485, CE

4. Đối với trang thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

- Tên chất ma túy, tiền chất:

- Tên khoa học:

- Mã thông tin CAS:

- Nồng độ, hàm lượng:

- Tổng hàm lượng trong một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

- Tên chủ sở hữu: İNSPİTAL MEDİKAL TEKNOLOJİ A.Ş

- Địa chỉ chủ sở hữu: Karaoğlan Mah. Karaoğlan Küme Evleri No: 745, Ankara – TURKEY,

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

- Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC

- Địa chỉ: 139/23C Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại cố định: 0916001882   Điện thoại di động:

7. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước:


Hồ sơ kèm theo gồm:

  • Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại B.
  • Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485
  • Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế
  • Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành
  • Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành.
  • Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố áp dụng
  • Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu.


Thông tin về trang thiết bị y tế

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: GZ71.01, GZ71.02, GZ71.03, GZ71.04, GZ71.05, GZ71.06, GZ71.07, GZ71.08, GZ71.09, GZ71.10, GZ71.11, GZ71.12, GZ71.13, GZ71.14, GZ71.15, GZ71.16, GZ71.17, GZ71.18

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: GZ71.20, GZ71.21, GZ71.22, GZ71.23, GZ70.10, GZ70.20, GZ70.30, GZ70.40

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: GZ71.29, GZ71.30, GZ71.31, GZ71.32, GZ71.33, GZ71.34, GZ71.35, GZ71.36, GZ71.37, GZ71.38, GZ71.39, GZ71.40, GZ71.41, GZ71.42, GZ71.43, GZ71.44, GZ71.45, GZ71.46, GZ71.94, GZ71.95, GZ71.96, GZ71.97, GZ71.47, VK40.01, GZ71.49

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: GZ71.58, GZ71.59, GZ71.60, GZ71.61, GZ71.62, GZ71.63, GZ71.64, GZ71.65, GZ71.66, GZ71.67, GZ71.68, GZ71.69, GZ71.70, GZ71.71, GZ71.72, GZ71.73, GZ71.74, GZ71.75, GZ71.76, GZ71.77, GZ71.83, GZ71.84, GZ71.85, GZ71.86, GZ71.87, GZ71.88, GZ71.89, GZ71.90, GZ71.91, GZ71.92, GZ71.83F, GZ71.84F, GZ71.85F, GZ71.86F, GZ71.87F, GZ71.88F, GZ71.89F, GZ71.90F, GZ71.91F, GZ71.92F

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: GZ71.93, GZ71.78, GZ71.79, GZ71.80, GZ71.80F, GZ71.81

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: PR80.01, PR80.02, PR80.03, PR80.04, PR80.05, PR80.06, PR80.07, PR80.08, PR80.09, PR80.10, PR82.01, PR80.11, PR80.12, PR80.13, PR80.14, PR80.15, PR80.16, PR80.17, PR80.18, PR80.19, PR80.20, PR80.21, PR80.22, PR80.23, PR80.24, PR80.25, PR82.11, PR82.12, PR82.13, PR82.14, PR82.15, PR82.16, PR82.17, PR82.18, PR82.19, PR82.20, PR82.21, PR82.22, PR82.23, PR82.24, PR82.25, PR82.02, PR82.03, PR81.33, PR81.32, PR80.26, PR80.27, PR80.30

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: GB22.30, GB22.40, GB22.50, GB22.60, GB22.90, GB22.35, GB22.45, GB22.01, GB22.02, GB22.31, GB22.32, GB52.01, GB52.02

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: FX40.05, FX40.10, FX40.15, FX40.20, FX40.25, FX40.10S, FX40.15M, FX40.20D

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: AT20.75, AT20.75C, AT20.75P

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: FM20.11, FM20.12, FM20.13, FM20.14, FM20.15, FM20.16, FM20.17, FM20.18, FM20.21, FM20.22, FM20.23, FM20.24, FM20.25, FM20.26, FM20.27, FM20.28, FM20.31, FM20.32, FM20.33, FM20.34, FM20.35, FM20.36, FM20.37, FM20.38, FM20.41, FM20.42, FM20.43, FM20.44, FM20.45, FM20.46, FM20.47, FM20.48, FM20.51, FM20.52, FM20.53, FM20.54, FM20.55, FM20.56, FM20.57, FM20.58, FM20.61, FM20.62, FM20.63, FM20.64, FM20.65, FM20.66, FM20.67, FM20.68, FM20.71, FM20.72, FM20.73, FM20.74, FM20.75, FM20.76, FM20.77, FM20.78 FM21.11, FM21.12, FM21.13, FM21.14, FM21.15, FM21.16, FM21.17, FM21.18, FM21.21, FM21.22, FM21.23, FM21.24, FM21.25, FM21.26, FM21.27, FM21.28, FM21.31, FM21.32, FM21.33, FM21.34, FM21.35, FM21.36, FM21.37, FM21.38, FM21.41, FM21.42, FM21.43, FM21.44, FM21.45, FM21.46, FM21.47, FM21.48, FM21.51, FM21.52, FM21.53, FM21.54, FM21.55, FM21.56, FM21.57, FM21.58, FM21.61, FM21.62, FM21.63, FM21.64, FM21.65, FM21.66, FM21.67, FM21.68, FM21.71, FM21.72, FM21.73, FM21.74, FM21.75, FM21.76, FM21.77, FM21.78 FM21.80, FM21.82 FM21.83, FM21.84, FM21.86, FM21.87, FM21.88, FM21.69, FM21.79, FM21.89, AT20.60, AT20.61, AT20.62

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: FG50.10, FG50.11, FG50.12, FG50.13, FG50.14, FG50.15, FG50.16, FG50.20, FG50.21, FG50.22, FG50.23, FG50.24, FG50.25, FG50.26, FG50.30, FG50.31, FG50.32, FG50.33, FG50.34, FG50.35, FG50.36, FG50.40, FG50.41, FG50.42, FG50.43, FG50.44, FG50.45, FG50.46, FG50.50, FG50.51, FG50.52, FG50.53, FG50.54, FG50.55, FG50.56, FG51.01, FG51.02, FG12.03, FG51.04, FG51.05, FG51.06, FG51.07, FG52.10, FG52.11, FG52.12, FG52.13, FG52.14, FG52.15, FG52.20, FG52.21, FG52.22, FG52.23, FG52.24, FG52.25, FG53.02, FG13.03, FG53.04, FG53.05, FG53.06

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: AT20.47, AT20.82, AT20.83, AT20.84, AT20.54, AT20.50, AT20.37, AT20.01, AT20.02, AT20.03, AT20.04

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: JK90.50, JK90.51, JK90.52, JK90.56, JK90.57, JK90.58, JK90.60, JK90.61, JK90.62, JK90.66, JK90.67, JK90.68, JK90.70, JK90.71, JK90.72, JK90.76, JK90.77, JK90.78, JK90.80, JK90.81, JK90.82, JK90.86, JK90.87, JK90.88, JK90.90, JK90.91, JK90.92, JK90.96, JK90.97, JK90.98, JK91.11, JK91.12, JK91.17, JK91.18, PR80.26, PR80.27, PR80.31, PR81.33 JK90.53, JK90.54, JK90.55, JK90.63, JK90.64, JK90.65, JK90.73, JK90.74, JK90.75, JK90.93, JK90.94, JK90.95, JK92.50, JK92.51, JK92.52, JK92.56, JK92.57, JK92.58, JK92.60, JK92.61, JK92.62, JK92.66, JK92.67, JK92.68, JK92.70, JK92.71, JK92.72, JK92.76, JK92.77, JK92.78, JK92.80, JK92.81, JK92.82, JK92.86, JK92.87, JK92.88, JK92.90, JK92.91, JK92.92, JK92.96, JK92.97, JK92.98, JK93.11, JK93.12, JK93.17, JK93.18

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: GZ80.01, GZ80.02, GZ80.03, GZ80.04, GZ80.05, GZ80.06, GZ80.07, GZ80.08, GZ80.09, GZ80.10, GZ80.12, GZ80.13, GZ80.14, GZ80.15, GZ80.16, GZ80.17, GZ80.18, GZ80.19, GZ80.09, GZ80.10, GZ81.01, GZ81.02, GZ81.03, GZ81.04, GZ81.05, GZ81.06, GZ81.07, GZ81.08, GZ81.09, GZ81.10, GZ81.11

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: GZ82.01, GZ82.02, GZ82.03, GZ82.04, GZ82.05, GZ82.06, GZ82.08, AGZ.001, AGZ.002

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: VK40.02, VK40.03, VK40.04, VK40.05, VK40.06, VK40.07, VK40.08, VK40.09, VK40.10, VK40.11, VK40.12, VK40.13, VK40.14, VK40.15 VK40.16, VK40.17, VK40.18, VK40.19, VK40.20, VK40.21, VK40.22

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: VK50.01, VK50.02, VK50.03, VK50.04, VK50.05, VK50.06

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: VK40.23, VK40.24, VK40.25 VK40.26, VK40.27, VK40.28 VK40.29, VK40.30, VK40.31, VK40.32

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành


Cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đã công bố.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)