Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT

---------------------------

Số: 01/2023

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 08 tháng 11 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT

Mã số thuế: 0106945026

Địa chỉ trụ sở: Thôn Lời, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ sản xuất Thôn Lời, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0976903607    Fax:

Email: muoiconducphat@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Đỗ Văn Ba

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 036080011977   ngày cấp: 08/04/2021   nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Điện thoại cố định: 0976903607   Điện thoại di động: 0989315583

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Nước súc miệng2 500

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)