Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN

---------------------------

Số: 244/CTDBT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Thuận , ngày 16 tháng 11 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Thuận

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN

Mã số thuế: 3400324879

Địa chỉ trụ sở: Số 192 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ sản xuất Số 192 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 02523823144    Fax: 02523823144

Email: tchc@phapharco.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN THANH TIỀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 087074004645   ngày cấp: 17/06/2021   nơi cấp: Cục quản lý hành chánh về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 02523823144   Điện thoại di động: 0918434333

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Gel bôi trơn10 000
2Gạc y tế10 000
3Dung dịch vệ sinh mũi30 000
4Dung dịch súc miệng, họng5 000
5Dung dịch sát khuẩn dụng cụ y tế10 000
6Bông tẩm cồn5 000
7Bông tẩm iod5 000
8Dung dịch xịt, bôi ngoài da10 000
9Serum chống khô10 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)