Hồ sơ đã công bố

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA LƯU GIA

---------------------------

Số 3011LG/SYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bến Tre , ngày 30 tháng 11 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bến Tre

1. Tên cơ sở: HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA LƯU GIA

Mã số thuế: 0316596526-001

Địa chỉ: 01D Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Duy Nam

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 083202005058   ngày cấp: 15/05/2022   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính

Điện thoại cố định: 0856747273   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn văn lam

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 083085006709   ngày cấp: 21/09/2022   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị thuộc nhóm B,C,D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Bến Tre nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)