Hồ sơ đã công bố

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI NINH

---------------------------

Số 526/BVĐKTN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thái Bình , ngày 08 tháng 12 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thái Bình

1. Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI NINH

Mã số thuế: 1000.586410

Địa chỉ: Xa Thái Hưng, Xã Thái Hưng, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đỗ Thái Học

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 034070023103   ngày cấp: 28/08/2022   nơi cấp: Cục CS

Điện thoại cố định: 0978962164   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: TRẦN THỊ THU

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 034174005248   ngày cấp: 04/09/2021   nơi cấp: CỤC CS

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bơm tiêm, kim tiêm dùng một lần các loại, các cỡ
2Dây truyền dịch các loại, các cỡ
3Kim cánh bướm các loại, các cỡ
4Gạc tiệt trùng các loại, các cỡ
5Kim luồn các loại, các cỡ
6Gạc y tế
7Các trang thiết bị y tế loại B, C, D khác...
8Kim lấy thuốc
9Băng chun 2M, 3M

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Thái Bình nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)