Hồ sơ đã công bố

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN TẠI ĐÀ NẴNG

---------------------------

Số: 01/2024/CBSX/CNHBN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Đà Nẵng , ngày 08 tháng 01 năm 2024

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đà Nẵng

1. Tên cơ sở sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN TẠI ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0310657211-001

Địa chỉ trụ sở: Thôn phú hòa 1, Xã hòa nhơn, Huyện hòa vang, Thành phố Đà Nẵng, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ sản xuất Thôn Phú Hòa, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang,Thành phố Đà Nẵng., Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0393177211    Fax:

Email: cndnhoangbaonguyen@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HIỀN TÂM

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: C1JX0JYGV   ngày cấp: 05/08/2019   nơi cấp: Thị trưởng Thành phố Wedel

Điện thoại cố định: 0914977170   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1BỘ KHĂN SANH THƯỜNG50 000
2BỘ KHĂN SANH MỔ50 000
3BỘ KHĂN NỘI SOI TỬ CUNG30 000
4BỘ KHĂN NỘI SOI13 200
5BỘ KHĂN PHẪU THUẬT30 000
6QUẦN PHẪU THUẬT30 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)