Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH AUDITION DISTRIBUTION VIETNAM

---------------------------

Số 01/CBMB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 16 tháng 02 năm 2024

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH AUDITION DISTRIBUTION VIETNAM

Mã số thuế: 0317123459

Địa chỉ: Tầng 2, 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): CÔNG TY TNHH AUDITION DISTRIBUTION VIETNAM - 450 trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: GILL DESMETTE

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: ES767047   ngày cấp: 15/10/2021   nơi cấp: Bỉ

Điện thoại cố định: 0909091141   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Gill Desmette

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: ES767047   ngày cấp: 15/10/2021   nơi cấp: Bỉ

Trình độ chuyên môn: Chưa có dữ liệu

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy trợ thính
2Máy đo nhĩ lượng
3Máy đo thính lực
4Máy đo âm ốc tai (OAE)
5Các trang thiết bị loại B, C, D khác.
6Vật tư tiêu hao loại B, C, D khác.

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)