Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH LASOTRONIX VIỆT NAM

---------------------------

Số 02/CBBCD/2024/LST

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 29 tháng 02 năm 2024

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH LASOTRONIX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315767306

Địa chỉ: 78/14 Khánh Hội, phường 04, quận 4, Tp.Hồ Chí Minh, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Hiền Nhân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 091074014066   ngày cấp: 17/08/2021   nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Điện thoại cố định: 0916202033   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Võ Thị Kim Chi

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 092197004282   ngày cấp: 09/11/2022   nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Hóa chất dùng trong y tế: Chất thử, hóa chất chuẩn đoán, dung dịch rửa, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát
2Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện
3Máy phân tích huyết học và phụ kiện
4Máy phân tích nhóm máu và phụ kiện
5Máy phân tích điện giải, khí máu
6Hệ thống trang thiết bị y tế dùng trong xét nghiệm, xâm lấn và gây mê
7Phụ kiện, linh kiện, vật tư tiêu hao dùng trong y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)